【K2搜尋】【第三十六集精華】六七「反英抗暴」歷史要正視 左派父子兵:「左要左得可愛」

//立法會議員陸頌雄喺節目中稱呼爸爸「六七成」,究竟陸德成同1967年反英抗暴事件有咩關係?有人經常將六七事件同反修例暴動作比較,究竟兩件事本質上有咩分別?呢對工運父子仲大談「左仔」之道,精彩內容盡在《K2搜尋》!//

K2搜尋第三十六集足本重溫:https://youtu.be/1XJpB9kBUhs


請Follow我們的YouTube頻道:https://bit.ly/2kgU8qg


下載我們的手機應用程式,收看第一手精彩內容:https://www.speakout.hk/app


瀏覽我們的IG:https://www.instagram.com/speakout_hk/?hl=zh-hk

9
好正
0
心心眼
0
好好笑
0
令人傷心
0
嬲爆

評論