【Selfie佢至叻】旅行家與海陸空動物自拍 構成妙趣畫面
【Selfie佢至叻】旅行家與海陸空動物自拍 構成妙趣畫面

潮流興Selfie(自拍),一個人去旅行就更加要識自拍。一名愛爾蘭籍旅行家Allan Dixon在澳洲旅行時,可能嫌一個人影相太孤單,竟想到與野生動物一起自拍,試過駱駝、袋鼠、鹿、雀鳥,甚至潛入海中和海獅合照,效果意想不到的奇妙。當然,要影得靚,首先要有耐性去捕捉動物的神態啦。

原圖:Twitter/Allan Dixon

評論